VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Je se zbožím nebo poskytnutými službami něco v nepořádku? Můžete jej u prodávajícího reklamovat následujícími způsoby:

1. Reklamace objednávky zboží s osobním odběrem

Reklamaci provedete osobně na recepci provozovny prodávajícího: THE CHAMBER, Vaarden Seis Investment group s.r.o., Petrské náměstí 1, 110 00 Praha 1. S sebou si vezměte reklamované zboží a doklad o nákupu. Pro rychlejší vyřízení můžete předem dát vědět na info@thechamber.cz.

2. Reklamace služby (únikové hry) na provozovně THE CHAMBER

V případě, že při poskytování služby ze strany THE CHAMBER budete nespokojeni s kvalitou poskytované služby (únikové hry), prosím obraťte se přímo po dokončení Vaší hry na Vašeho operátora, který Vás danou hrou provázel, uveďte své výhrady a reklamované vady dané služby. Operátor, popřípadě jiný oprávněný zástupce prodávajícího po vyhodnocení Vaší reklamace s Vámi Vaši reklamaci vyřeší. Způsoby řešení reklamace jsou následující:

(a) Chci vrátit peníze

Při uznané reklamaci Vám cenu reklamovaného zboží proplatíme na prodejně v hotovosti nebo vrácením platby na Váš účet bezhotovostním způsobem přes platební terminál.

(b) Chci vyměnit zboží/službu

Reklamované zboží nebo reklamovanou službu vyměníte za jiné v místě zakoupení nebo na jiné provozovně THE CHAMBER. Nové zboží/služba musí mít stejnou či vyšší hodnotu než původní zboží/služba. Cenový rozdíl doplatíte v hotovosti nebo platební kartou přímo na provozovně THE CHAMBER.

3. Reklamace objednávky zboží doručené Českou poštou nebo přepravní společností

Reklamované zboží můžete rovnou poslat na: THE CHAMBER (REKLAMACE), Vaarden Seis Investment Group s.r.o., Petrské náměstí 1, 110 00 Praha 1. Pro urychlení vaší reklamace doporučujeme do balíčku vložit kopii daňového dokladu, číslo objednávky, důvod reklamace a vaše telefonní číslo s e-mailem, abychom vás mohli kontaktovat. Pro jednodušší vyřízení nám předem napište na info@thechamber.cz.

(a) Chci vrátit peníze

Pokud chcete vrátit peníze, přiložte k balíčku číslo účtu, na který máme částku zaslat. Na ten vám ji v případě uznání reklamace pošleme do 14 dní od obdržení balíčku.

V případě uznané reklamace máte nárok také na proplacení poštovného. Zašlete své číslo účtu a kopii či fotografii podacího lístku z ČP na info@thechamber.cz. Náklady na přepravu vám proplatíme.

(b) Chci vyměnit zboží

Pokud chcete zboží vyměnit, nezapomeňte k balíčku uvést, za jaký dárkový poukaz konkrétně. Toto zboží musí být ve stejné či vyšší ceně než vrácené. Případný cenový rozdíl doplatíte formou dobírky při zaslání nové zásilky.

Při výměně poškozeného či jinak vadného zboží platíme zaslání vždy my. Reklamace se nevztahuje na opotřebení spojené s běžným používáním. Reklamovat můžete celou objednávku nebo její část.

Jak postupovat při vrácení zboží

Nejste se zbožím zakoupeným na webu www.thechamber.cz spokojení? Bez udání důvodu jej můžete vrátit do 14 dní od zakoupení. Musí být nepoškozené a nepoužité. Celý nákup nebo jeho část můžete vrátit dvěma způsoby:

(a) osobně

Stavte se na prodejnu, ve které jste si nákup vyzvedli. Vezměte si s sebou zakoupené zboží a doklad o nákupu. Peníze vám vrátíme ihned na ruku.

(b) Poštou nebo přepravní společností

Objednávku pošlete na: THE CHAMBER (REKLAMACE), Vaarden Seis Investment Group s.r.o., Petrské náměstí 1, 110 00 Praha 1. V balíčku nesmí chybět informace o tom, že vracíte zboží, kopie daňového dokladu, číslo objednávky, číslo účtu, na který máme peníze zaslat, telefonní číslo s e-mailem, abychom vás mohli kontaktovat. Peníze vám pošleme na účet do 14 dní ode dne, kdy nám balíček dorazil. Poštovné v tomto případě neproplácíme.

Co když chci vrátit jen část nákupu?

Jestli jste si objednali více zboží a chcete vrátit jen část z nich, připište prosím tuto informaci do vráceného balíčku nebo nám to sdělte na prodejně při dodání zboží a dokladu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVATELI WEBOVÝCH STRÁNEK

PROVOZOVATEL WEBOVÝCH STRÁNEK:

Vaarden Seis Investment Group s.r.o.
sídlo: Petrské nám. 1, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic
IČ: 03058026
DIČ: CZ03058026
obchodní společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227 110
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 889 88999/5500

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly společností Vaarden Seis Investment Group s.r.o., se sídlem Petrské náměstí 1, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, IČ: 03058026, zapsanou Městským soudem v Praze, vložka C 227110 (dále jen “Společnost“ či „Správce“), jakožto správcem, zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to:

  • za účelem: (i) realizace objednávek zboží a služeb provozovaných a nabízených Společností; (ii) plnění smluvního vztahu uzavřeného mezi Společností a mnou; a (iii) obchodních a marketingových nabídek činěných Společností formou občasných newsletterů či adresně zasílaných obchodních nabídek na mou poskytnutou e-mailovou adresu či profil na mnou uvedených sociálních sítích;
  • v následujícím rozsahu:

– platná e-mailová adresa;
– jméno a příjmení;
– telefonní číslo;
– kontaktní adresa;
– doručovací adresa;
– identifikace profilu na sociální síti.

  • po dobu maximálně 5 let ode dne poskytnutí mých osobních údajů Společnosti.
  • manuálně i automatizovaně přímo Společností popřípadě příslušným zpracovatelem (viz. níže);

2. Stvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou skutečně mými osobními údaji a že vyjádřený souhlas s jejich zpracováním je zcela dobrovolný. Beru na vědomí, že mám právo požádat příslušného zpracovatele, popřípadě přímo Správce osobních údajů, o poskytnutí informace o způsobu zpracování mých osobních údajů, o přístup k mým osobním údajům a o jejich opravu .

3. Beru dále na vědomí, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu: (i) požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých osobních údajů. V souvislosti s výše uvedeným se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud Správce nebo příslušný zpracovatel výše uvedené žádosti nevyhoví, nebo i přímo, bez předchozího podání žádosti.

4. Uvědomuji si, že tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoliv zcela odvolat, a to na info@thechamber.cz, avšak odvoláním souhlasu se zpracováním mých osobních údajů mi bude znemožněno užívat služeb poskytovaných Správcem.

5. Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny těmto subjektům:

  • společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 02762943, se sídlem: Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00, jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem vytvoření marketingových a obchodních nabídek Společností rozesílaných výhradně a pouze svým klientům a zákazníkům;
  • kurýrním službám či České poště, s.p., ovšem pouze v rozsahu jméno, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefon, a to pouze v případě, kdy zažádám o doručení zboží takovou kurýrní službou;

Aktuální seznam subjektů, kterým mohou být mé osobní údaje zpřístupněny je uveden na webových stránkách www.thechamber.cz, které jsou průběžně aktualizovány a informace na nich zveřejněné se proto budou v čase měnit tak, aby odpovídaly skutečnosti; aktuální informace proto kdykoli zjistím přístupem na uvedené webové stránky.

6. Zaškrtnutím políčka označeného textem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ potvrzuji tento Souhlas se zpracováním osobních údajů a vyjadřuji srozumění s výše uvedeným textem.

Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (osobní údaje budou zpracovány dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Souhlasím s využitím údajů pro marketingové účely Společnosti. (Tento souhlas je nutný v případě Vašeho zájmu o zasílání občasných informačních emailů a novinek klientům Společnosti).