Únikové hry patří k nejoblíbenějším aktivitám, které mnohé firmy využívají k podpoře rozvoje týmu. Zaměstnanci, kteří jsou podrobeni podmínkám, které panují v únikových hrách, snadno získávají dovednosti nutné k týmové spolupráci. Místnosti vyžadují, aby hráči spolupracovali a aby se každý jednotlivec podílel na úspěchu celého týmu.

Každý hráč musí spolupracovat na vyřešení problému. Musí také naslouchat názorům ostatních. Zaměstnanci, kteří neumí druhým naslouchat a brát v potaz jejich názory, tuto schopnost snadno rozvinou poté, co vstoupí do únikové hry.

K dokončení hry je vymezen čas 60 minut. Vytvořený časový pres vytváří mezi účastníky, kteří se mnohny skoro neznají nebo nemají na pracovišti nejlepší vztah, potřebu spolupracovat a komunikovat mezi sebou a tím se vztahy mnohdy vyvíjí a zlepšují.

Úniková hra také pomůže týmu uvědomit si přínos jednotlivých pracovníků. Každý člen přispěje k úspěchu při snaze uniknout z místnosti. Toto je významný moment pro ty, kteří doposud nedokázali ocenit přínos ostatních a při hře si uvědomí, jak nezbytná je spolupráce a naslouchání druhým pro dosažení úspěchu.

Mnoho společností, které uspořádaly teambulding právě v únikové místnosti, dosáhlo skvělého úspěchu.
Přeloženo z AJ, zdroj: http://exodusescaperoom.com/how-escape-games-help-with-team-building

Vážení hráči, po dlouhém očekávání opět otevíráme od 10. 5. 2021 naše hry. Už teď se na Vás těšíme!

Rezervovat
X